INSPECTIE EN KEURING door onze partner: Jan reiling B.V.

www.janreiling.nl

Om de veiligheid te kunnen garanderen, moeten hijsgereedschappen en hijsmiddelen na een vastgestelde termijn herkeurd worden. JAN REILING BV is gespecialiseerd in periodieke onderhoud, inspecties en keuringen van bovenloopkranen, takels en hijsmaterialen. Vakkundig en snel zorgen onze keurmeesters ervoor dat uw kranen, takels en hijsmateriaal weer veilig ingezet kunnen worden.

Waarborgen van veiligheid
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de geschiktheid en blijvende veiligheid van de arbeidsmiddelen die u ter beschikking stelt. De overheidseisen met betrekking tot het keuren en inspecteren van hijswerktuigen zijn minimaal. Bij een ongeval moet u echter wél kunnen aantonen dat u er alles aan gedaan heeft om de veiligheid te waarborgen. In
de door uw branche opgestelde Arbocatalogus of in uw verplichte risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) moet u aangeven hoe u omgaat met de apparatuur.

    

De keurmeesters van JAN REILING BV zijn deskundig en gecertificeerd. Ze werken conform alle voorschriften. Door het jaarlijks keuren van uw hijsinstallaties helpen zij u de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen.

Telefoonnummer voor storingen en inspecties: 0031 ( 0 ) 495 59 55 12

 

INSPECTIE

        

Tijdens de jaarlijkse inspectie wordt er direct klein onderhoud uitgevoerd aan uw hijsinstallaties.
De servicemonteurs van JAN REILING BV zijn met zowel DEMAG als met andere merken hijsinstallaties bekend. Het periodieke onderhoud en de inspectie van uw kranen, takels en toebehoren kunt u met een gerust hart aan JAN REILING BV overlaten.

Vakkundige servicedienst
Onze servicedienst wordt aangestuurd door een zeer vakkundig en meedenkend team.
Onze service monteurs zijn EKH en VCA geschoold. Wij inspecteren kranen aan de hand van een op maat opgestelde checklist. Tijdens de inspectie worden alle componenten van de hijsinstallatie of takel gecontroleerd. De bevindingen leggen we, voor elke hijsinstallatie apart, vast in een inspectierapport. Daarnaast noteren wij alle gegevens van de hijsinstallatie, zodat wij van alle kenmerken van de hijsinstallatie op de hoogte zijn.

Inspectierapport
Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden, sturen wij u een uitvoerig inspectierapport met inventarisatie, onze toelichting en eventuele aanbevelingen. Dit rapport is een hulpmiddel binnen uw zorgsysteem en kunt u gebruiken als bewijs voor de Arbeidsinspectie om aan te tonen dat de kraan gecontroleerd is. Met het inspectierapport bespreken we of verder onderhoud, revisie of vervanging van onderdelen nodig is. Dit kan in onderlinge samenwerking door uw medewerkers of door JAN REILING BV worden uitgevoerd. De uitgevoerde werkzaamheden worden in het kraanboek vermeld.

Lagere kosten
JAN REILING BV denkt actief met u mee over hoe we de kosten voorservice en onderhoud zo laag mogelijk kunnen houden. De servicemonteurs van JAN REILING BV beschikken over een eigen hoogwerker in de servicewagen. Hierdoor hoeft u geen extra huurkosten te betalen voor een externe hoogwerker.


U kiest het moment
Door het regelmatig uitvoeren van onderhoud van uw hijsinstallaties komen technische mankementen op tijd aan het licht. Hierdoor verkleint u de kans op onverwacht stilvallen. Bovendien kunt u reparaties of vervanging van onderdelen op een voor u geschikt moment plannen. Uw processen kunnen ongestoord doorgang vinden.

demag tijdstip van inspectie

 

U wilt meer informatie over onze producten?

Een prijsvoorstel op maat? Advies over uw project? Of u hebt een specifieke vraag? Eén telefoontje 0495-592889 of mail en we helpen u verder. Snel en persoonlijk.

VOOR STORINGEN EN INSPECTIE:0031495- 59 55 12 - service@janreiling.

 


Webshop
© 2021 Baygin Internet Solutions